HomeAnvändarvillkor

Användarvillkor

Villkor

Välkommen till TruckTrust! Dessa användarvillkor styr din användning av vår webbplats; vänligen läs dem noggrant.

Acceptans av Villkoren

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och bestämmelser i detta avtal, får du inte använda vår webbplats.

Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor efter eget gottfinnande. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på denna sida. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar innebär ditt godkännande av de nya villkoren.

Användargenererat Innehåll

Vissa delar av vår webbplats tillåter användargenererat innehåll. Genom att bidra med innehåll till vår webbplats garanterar du att du äger rättigheterna till det innehållet eller har nödvändiga tillstånd från tredje part att publicera det. Vi förbehåller oss rätten att ta bort användargenererat innehåll som vi anser vara olämpligt eller som bryter mot dessa användarvillkor.

Intellektuell Egendom

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, bilder, grafik, logotyper, ljudklipp, videoklipp och programvara, är vår egendom eller tillhör våra licensgivare och är skyddat av tillämpliga upphovsrättslagar och andra immateriella rättigheter. Du får inte reproducera, distribuera, överföra, sända, skapa bearbetade verk eller använda något av materialet på denna webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på vår webbplats, men vi ger inga garantier för dess fullständighet, korrekthet eller tillförlitlighet. Vi ansvarar inte för några direkta, indirekta, särskilda eller följdskador som uppstår till följd av din användning av vår webbplats eller för något innehåll på den.

Bekräfta godkännande av användarvillkor

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du har läst och förstått dessa användarvillkor och samtycker till att vara bunden av dem. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.


Observera att dessa användarvillkor är endast ett exempel och bör anpassas efter dina specifika behov och juridiska krav. Det rekommenderas starkt att du konsulterar med en juridisk expert för att säkerställa att dina användarvillkor är juridiskt korrekta och uppfyller alla tillämpliga lagar och bestämmelser.

VILL DU TESTA TRUCKTRUST?

TruckTrust är inne i ett utvecklingsskede och testas runtom i Sverige av chaufförer, åkerier, serviceställen och intressepunkter. Vill du också vara med och testa och utveckla ett paradigmskifte inom leverans och logistik? Antingen är du chaufför och vill testa appen eller också vill du erbjuda dina tjänster.

Chaufförens vän på vägen

Copyright © 2024 Truck Trust AB (559382-9467). All Rights Reserved.